سیاسی

دعوت استاد حسینی به شرکت در انتخابات و حمایت از جلیلی

دعوت استاد حسینی به شرکت در انتخابات و حمایت از جلیلی

سردار علی استاد حسینی فرمانده اسبق سپاه البرز و پیشکسوت دقاع مقدس که در دوران حضورش در این استان منشأ خدمات فراوانی بود ضمن دعوت مردم به پای صندوق رای از نامزدی دکتر جلیلی حمایت کرد

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد