گفتگوی اختصاصی اکو البرز با عضو شورای شهرکرج

ایلیات: انتخاب مدیران شهراری به نام من و به کام دیگران

اکو البرز _ ایلیات در مصاحبه اختصاصی با اکو البرز به مرام نامه ای اشاره کرد که رقم نخورد وموشکافی هایی که در زمان دکتر نصیری برای ایشان رقم زدن باوجود این که دوره طلایی بود و نارضایتی و تعامل بخش های مختلف برای اتمام شهرداری و پر مدعی بودن مدیرانی که قبل از من در شهرداری حضور نداشتند بخشی از مصاحبه با ایلیات است ( قسمت اول )

آخرین ویدیوها

اکوپلاس

مشاهده آرشیو اخبار