اقتصادی

روزنامه اقتصاد البرز؛ مدیرعامل قطار شهری کرج خبر از افتتاح ایستگاه شهید سلطانی در خرداد ماه را داد

روزنامه اقتصاد البرز؛ مدیرعامل قطار شهری کرج خبر از افتتاح ایستگاه شهید سلطانی در خرداد ماه را داد

روزنامه اقتصاد البرز نوشت : مدیر عامل قطار شهری کرج که عملکرد قابل قبولی را در مدت مسولیتش به جا گذاشته است خبر از افتتاح ایستگاه مترو شهید سلطانی در خرداد ماه سال جاری داده است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد