اقتصادی

هئیت مدیره صنف خطاط، نقاش ، چاپ و نشر مشخص شد

هئیت مدیره صنف خطاط، نقاش ، چاپ و نشر مشخص شد

انتخابات هیئت مدیره و بازرس اتحادیه صنف خطاط نقاش، چاپ نشر با رای گیری اعضا این اتحادیه برگزار شد ، از مجموع ۴۹۴ نفر ۲۳۱ نفر در انتخابات شرکت کردند

به گزارش اکو البرز ؛ به استناد بند 10 ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 22 و 23 قانون نظام صنفی (انتخابات هیأت مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی ) انتخابات اتحادیه صنف خطاط،نقاش،چاپ و نشر شهرستان کرج  با حضور تعداد 231 نفر از مجموع 494 نفر برگزار شد.

اسامی منتخبین اعضاء هیات مدیره اتحادیه به ترتیب آراء مأخوذه:

1_ جناب آقای مهدی آزموده با 112 رأی رییس هیأت مدیره

2_ جناب آقای حسام حسابی 102 رأی نایب رییس اول

3_ جناب آقای غلامرضا تبریزی خاتون آبادی 85 رأی نایب رییس دوم

4_ جناب آقای حسن علیشاهی 85 رأی دبیر

5_ جناب آقای مرتضی ویسی با 80 رأی خزانه دار

جناب آقای محمدحسین احمدی پور و جناب آقای نیما دانشور به ترتیب با 76 و 73 رأی به عنوان عضو علی البدل  اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین جناب آقای منصور جوادی با 126 رای به عنوان بازرس اصلی  و جناب آقای مهدی بریجانی کروائی با 96 رأی عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد