اقتصادی

اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی معرفی شدند

اعضای هیئت مدیره و بازرس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی استان البرز و بازرس این انجمن طی مراسم انتخابات معرفی شدند.

به گزارش اکو البرز؛ سومین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی استان البرز با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، معاون گردشگری و کارشناسان اداره کل مذکور، روز دوشنبه 8 آبان 1402 در یکی از واحدهای پذیرایی استان برگزار شد.

در این مراسم 83 بهره بردار واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه سنتی شرکت کرده و رأی خود را برای انتخاب هیئت رئیسه و بازرس انجمن حرفه‌ای ارائه دادند.

 در پایان پس از شمارش آراء سید اصغر نورآذر، ناصر میرزایی، حمید پنجه پور، محمد سرحدی و اسلام آهنگر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مجید اسماعیلی و سعید نوروزی به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره  انجمن حرفه‌ای واحدهای پذیرایی و سفره‌خانه‌های سنتی استان البرز انتخاب شدند. 

همچنین علی نوروزی به عنوان بازرس اصلی و حمید زمانی به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد