اجتماعی شنبه، 28 تیر 1399 - 11:10

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خبر واگذاری جزایر ایرانی به چین را تأیید و ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق که با تلاش مردم و مجلس متوقف شده، اتفاق نیافتد!

محمود احمدی بیغش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم خبر واگذاری جزایر ایرانی به چین را تأیید و ابراز امیدواری می‌کند که این اتفاق که با تلاش مردم و مجلس متوقف شده، اتفاق نیافتد!

جدیدترین‌ها