بورس

ورود نقدینگی به بورس بیش از ۵ برابر شد

ورود نقدینگی به بورس بیش از ۵ برابر شد

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵ برابر سال ۱۴۰۰ نقدینگی وارد بازار سرمایه شد.

به گزارش اکو البرز؛ امیرمهدی صبایی، مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس گفت: در سال ۱۴۰۱ مجموعاً بالغ بر ۸۱ هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی از طریق حساب کارگزاری‌ها به بازار سرمایه بوده که بخش قابل توجهی از آن در ماه‌های آذر و اسفند ۱۴۰۱ صورت پذیرفته است. این رقم برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ به ترتیب مبالغ ۱۵ و ۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۹ هزار میلیارد تومان خالص سهام انتقال یافته از حقیقی‌ها به حقوقی‌ها بوده است، اما به اشتباه در بین برخی فعالین بازار و برخی رسانه‌ها، از واژه «خروج پول» برای تبیین این وضعیت استفاده می‌شود. به عبارتی آنچه که اتفاق می‌افتد، خالص انتقال سهام از حقیقی به حقوقی و بالعکس هست، که در اشتباهی رایج، به آن عنوان خروج / ورود پول به بازار اطلاق می‌شود.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد