• ویدئو های بیشتر

اقتصادی

معاون اقتصادی استاندار البرز: ضعف در اتاق بویژه در صادرات مشهود بود

تراز تجاری سال ۱۴۰۱ یک دهم حداقل انتظارات ابتدایی همین سال بوده که یک فاجعه به حساب می آید و از ضعف اساسی در اتاق بازرگانی البرز حکایت دارد.

در صحبتهای اخیر معاون اقتصادی استاندار البرز چند نکته مهم و قابل تامل وجود دارد. همگان واقفند که استان البرز به سبب موقعیت استراتژیک صنعتی، همجواری با پایتخت و داشتن ظرفیت های ترنسفر زمینی، ریلی و هوایی میتواند قلب تپنده تجارت ایران باشد اما به گفته اسدللهی تاکنون حداقل انتظارات مدیران اقتصادی استانی و کشوری نیز برآورده نشده و به تعبیری فرصت های بیشماری نیز در این زمینه به هدر رفته است .

به گفته او تراز تجاری سال ۱۴۰۱ یک دهم حداقل انتظارات ابتدایی همین سال بوده که یک فاجعه به حساب می آید و از ضعف اساسی در اتاق بازرگانی البرز حکایت دارد .

بر کسی پوشیده نیست که اتاق بازرگانی در دوره مدیریتی اخیر خود بستر حواشی بسیاری بوده که از گعده بازی های پشت پرده برخی بازیگران اقتصادی استان و اتاق مرکز حکایت دارد. آش شوری که برای فعالان اقتصادی البرز توسط جریانات و چهره های متنفذ رسانه ای و سیاسی در اتاق ایران پخته می شود تا منافع گروه ها و شخصیت های خاص را تامین کند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد