• ویدئو های بیشتر

اجتماعی

مصاحبه با نامزد انتخابات اتحادیه خواربارفروشان کرج

مصاحبه اختصاصی با علی عظیمی رئیس هیئت مدیره بازار عمده فروشان پاسارگاد و کاندیدا اتحادیه خواربارفروشان کرج

مصاحبه اختصاصی با علی عظیمی رئیس هیئت مدیره بازار عمده فروشان پاسارگاد و کاندیدا اتحادیه خواربارفروشان کرج

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد