بورس

سازمان بورس مدیران یک شرکت بورسی را سلب صلاحیت کرد

سازمان بورس مدیران یک شرکت بورسی را سلب صلاحیت کرد

پیرو ارسال گزارش تخلف یکی از شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس به معاونت حقوقی سازمان، رسیدگی انضباطی نسبت به پرونده در دستور کار مراجع رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت.

 به گزارش اکو البرز؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سمیه سادات آقامیری، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس گفت: پیرو ارسال گزارش تخلف یکی از شرکت‌های تحت نظارت سازمان بورس به معاونت حقوقی سازمان، رسیدگی انضباطی نسبت به پرونده در دستور کار مراجع رسیدگی به تخلفات سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت. بر همین مبنا مدیران شرکت جهت ارائه توضیحات به جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات دعوت شدند.

آقامیری افزود: لکن با توجه به عدم پذیرش دفاعیات مطروحه و متعاقباً احراز وقوع تخلف، با ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات، هیات مذکور با توجه به شدت تخلفات واقع شده، اقدام به صدور رای مبنی بر سلب صلاحیت مدیران وقت شرکت اعم از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره از تصدی سمت مدیریت در کلیه ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل‌های خودانتظام به مدت چهار سال و همچنین پرداخت جریمه نقدی تا میزان سقف مقرر برای تخلفات مذکور، نمود. رای صادره به محکومین ابلاغ شده و در فرجه تجدیدنظرخواهی است.

وی در ادامه با تشریح تخلفات صورت گرفت مدیران شرکت مذکور، گفت: تخلفات صورت گرفته در این پرونده عبارتند از ۱- عدم رعایت صرفه و صلاح سهامداران، موضوع ماده ۲۵۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و بند ۳۳ مصوبه در خصوص هنجارها و اصول رفتاری مدیران نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ ۲- مشارکت یکی از اعضای هیأت مدیره در رأی‌گیری هیأت مدیره درخصوص معامله با شرکت وابسته به عضو مذکور، موضوع ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد ۸ و ۹ دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی مصوب ۱۳۹۰/۱۰/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار؛ و ۳- عدم افشای فوری تغییرات با اهمیت در عملکرد شرکت‌های تحت کنترل با توجه به سرمایه‌گذاری شرکت فرعی در دو شرکت دیگر در سال مالی ۱۴۰۰، موضوع ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار».

وی افزود: سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای وظیفه ذاتی خود که حمایت از حقوق سهامداران و تنظیم بازار سرمایه است؛ در مواجهه با تخلفات، هیچگونه مماشاتی با متخلفین نداشته و متخلفینی که موجب تضییع حقوق سهامداران و یا برهم زدن نظم بازار سرمایه گردند به اشد مجازات محکوم می‌گردند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد