بورس

معامله ۱۵.۵ میلیون اوراق گواهی در بورس کالا

معامله ۱۵.۵ میلیون اوراق گواهی در بورس کالا

بیش از ۱۵.۵ میلیون ورقه بهادار به ارزش بیش از ۵۰۷ میلیارد تومان در هفته نخست بهمن در بازار گواهی سپرده بورس کالا، معامله شد که نسبت به هفته قبل از آن ۱۱ درصد افزایش یافت.

به گزارش اکو البرز، ۱۵ میلیون و ۵۴۰ هزار و ۶۸۵ ورقه بهادار مبتنی بر کالا با ارزش بیش از ۵۰۷ میلیارد و ۵۴۰ تومان در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا در هفته گذشته دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۳۰ دی نیز بیش از ۶۵۹ میلیارد تومان برای ۱۳ میلیون و ۹۷۶ هزار و ۲۶ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته، ۵۵۸ هزار اوراق گواهی سپرده تمام سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه ارزش نزدیک ۱۱.۸ میلیارد تومان را ثبت کرد. در این مدت همچنین ۲ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۲۰۰ گواهی ربع سکه به ارزش ۱۷۶ میلیارد و ۳۶۲ میلیون تومان دادوستد شد.

اوراق مبتنی بر ربع سکه طلا با کسب سهم ۳۵ درصدی و تمام سکه طلا با کسب سهم ۲ درصدی در ارزش معاملات به ترتیب در جایگاه دوم و چهارم ایستاد. ربع سکه سهم ۱۴ درصدی در حجم معاملات داشت و به این ترتیب ربع سکه جایگاه سوم را در حجم کل بازار گواهی سپرده کالایی از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۶ میلیون و ۴۵۳ هزار گواهی سپرده، رتبه نخست از نظر حجم را از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۵.۲ میلیارد تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۲ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۷ بهمن ۵ میلیون و ۸۹۲ هزار و ۲۷۴ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، با سهم ۳۸ درصدی در حجم و ۴۰ درصدی در ارزش جایگاه دوم در حجم و اول در ارزش را به خود اختصاص داد.

ارزش معاملات ۹۲۶ هزار و ۲۴۸ گواهی سپرده شیشه نیز به بیش از ۱۱۲ میلیارد تومان رسید و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از زعفران و ربع سکه و مقام چهارم را از نظر حجم بعد از سیمان، زعفران و ربع سکه از آن خود کند. این دارایی پایه توانست سهم ۶ درصدی از حجم کل معاملات گواهی سپرده کالایی و سهم ۲۲ درصدی از ارزش کل این معاملات را به خود اختصاص دهد.

در هفته‌ای که گذشت معامله ۱۹ هزار و ۳۷ گواهی سپرده برنج به ارزش بیش از ۱.۵ میلیارد تومان در بازار مالی بورس کالای ایران نیز به ثبت رسید. همچنین ۱۲۶ گواهی سپرده زیره سبز به ارزش نزدیک ۱۹.۸ میلیون تومان دست به دست شد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد