• ویدئو های بیشتر

اقتصادی

نرخ بیکاری استان البرز ۸ درصد است/ نرخ مشارکت اقتصادی۳۹/۵است

مدیر کل کار رفاه و امور اجتماعی استان با بیان نرخ درصد بیکاری و مشارکت اقتصادی استان ضمن ابراز خرسندی از این این آمار معتقد است که کارهای خوبی در استان البرز انجام شده است

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد