اقتصاد شهری شنبه، 06 دی 1399 - 16:30

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر کرج:

هویت شهر با نمادها شکل می‌گیرد

هویت شهر با نمادها شکل می‌گیرد

خزانه دار و رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت های فرسوده شورای شهر کرج گفت: نمادها بخش مهم و تاثیرگذاری از هویت شهر را شکل می دهند.

به گزارش اکوالبرز؛ «احد رسولی»در چهل و هفتمین کمیسیون معماری، شهرسازی و بافت‌های فرسوده که با حضور اعضای کمیسیون برگزار شد، به دستور جلسه پروژه شناخت ماهوی نماد شهر کرج و تعیین معیارهای مؤثر بر شکل‌گیری و مکان‌یابی آن اشاره کرد و گفت: کاربرد نمادها سبب تمایز میان شهرها از یکدیگر است و امکان خلق تصویر از شهر را در اذهان شهروندان عابران و بازدیـــدکنندگان فراهم می‌کند.

وی افزود: در این راستا کلان‌شهر کرج یکی از شهرهای پرجمعیت و مهم ایران است که به دلیل نزدیکی به تهران و قرارگیری در مسیر دسترسی به پایتخت از پتانسیل و موقعیت استراتژیک و مطلوبی برخوردار است که شناخت نماد متناسب با هویت شهر کرج از طریق مطالعه مبانی نظری موجود در رابطه با مفاهیم و موضوعات مرتبط با نماد و نمادگرایی و از خلال بررسی تجارب داخلی و خارجی موجود آغازشده و از طریق کسب و نظرات مسئولین و گروه‌های مختلف ذینفع و شناخت وضع موجود شهر کرج و تحلیل آن ادامه یافته است.

 

رئیس کمیسیون شهرسازی، معماری و بافت‌های فرسوده شورای شهر کرج بیان کرد: تعیین موقعیت نماد اجتماعی و فرهنگی و همچنین نماد اکولوژیک از بین بقیه کارکردها با تعیین مکان‌یابی مرتبط با آن‌یکی از اقدامات کمیسیون معماری است تا با شناخت ماهوی نماد شهر کرج و تعیین معیارهای مؤثر بر شکل‌گیری و مکان‌یابی آن نتیجه نهایی را به شهرداری ابلاغ کند.

رسولی گفت: در این کمیسیون گزارش مفصلی از پروژه شناخت ماهوی نماد شهر کرج و مکان‌یابی آن توسط مهندسین مشاور ارائه شد، گفتنی است در این مطالعات معیار کارکردی، معیار اجتماعی، معیارهای مکان‌یابی، معیار کالبدی، معیار اقتصادی، معیار اکولوژیکی به‌عنوان معیارهای مکان‌یابی موردبررسی قرار گرفت.

وی یادآور شد: ارتقاء هویت کالبد، سیما و منظر شهری بر مبنای تاریخ و فرهنگ کرج، شناسایی، طراحی و مکان‌یابی نمادی یکپارچه و متنوع ازنظر اجتماعی فرهنگی، ارتقاء خوانایی و پیوستگی کالبدی فضایی برای فعالیت‌های انسانی، فعال کردن حیات جمعی کرج و بسترسازی جهت خلق خاطره جمعی، برندسازی و شاخص سازی نماد طراحی‌شده از اولویت‌بندی کمیسیون در نماد شهر کرج است.

جدیدترین‌ها