البرز شنبه، 08 آذر 1399 - 18:08

افزایش دریافتی مستمری بگیران اجتماعی روستائیان در البرز

افزایش دریافتی مستمری بگیران اجتماعی روستائیان در البرز

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر البرز از افزایش ۵۵ درصدی دریافتی مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی روستائیان در استان خبر داد.

به گزارش اکو البرز؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر البرز با بیان این که افزایش ۵۵ درصدی دریافتی مستمری‌بگیران صندوق در البرز، گفت: به دنبال اجرایی شدن طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران، ۷۷۳ مستمری‌بگیر استان از این طرح بهره‌مند شده و معوقات محاسبه شده از اول سال ۹۹ تاکنون، همزمان با حقوق آبان‌ماه به حساب اعلامی خانوار‌ها واریز شد.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر البرز افزود: با اجرای این طرح، میانگین مبلغ دریافتی مستمری‌بگیران بازنشستگی پیری ۵۴ درصد، مستمری‌بگیران از کار افتاده کلی ۴۲ درصد و مستمری‌بگیران بازمانده بیمه شده‌های متوفی ۵۷ درصد افزایش یافته است که در مجموع میزان افزایش مستمری‌ها در البرز ۵۵ درصد بوده است.

بشیری گفت: به طور میانگین افزایش مستمری هیچ یک از مستمری‌بگیران در این همسان‌سازی کمتر از ۱۵ درصد نبوده است.

او با اشاره به عضویت بیش از ۱۲ هزار نفر از بدو تاسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر تاکنون در سطح استان، افزود: از این تعداد در مجموع ۷۷۳ نفر (۳۶۴ بازنشسته، ۳۹ ازکارافتاده کلی و ۳۷۰ بازمانده بیمه شده متوفی) مستمری‌بگیر صندوق است.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر البرز افزود: در محاسبه مبلغ مستمری همسان شده دوسوم میانگین سطح درآمدی معیار کسر حق بیمه‌ای سال‌های ۹۸ و ۹۹ اعمال و برای بازنشستگان پیش از موعد استان نیز براساس همین میانگین سطوح و سنوات بیمه‌پردازی مستمری‌بگیر اعمال شده است.

بشیری گفت: پس از اجرای طرح همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر استان، کمترین مبلغ دریافتی ۱۶۷ هزار تومان و بیشترین آن ۸۳۳ هزار و ۴۰۰ تومان شده است.

او افزود: طرح همسان‌سازی مستمری‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر برای آن‌دسته از بیمه‌شدگان و بازماندگان که احکام مستمری فوت، بازنشستگی و از کارافتادگی‌شان قبل از سال ۹۹ صادر شده، شامل می‌شود.

بشیری با بیان این که تمام زنان و مردان ۱۸ تا ۵۰ سال می‌توانند با مراجعه به کارگزاری‌های معتبر سراسر استان، به عضویت صندوق درآمده و از مزایای بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و فوت استفاده کنند،گفت: به منظور افزایش چتر بیمه‌ای در بین اقشار تولیدکننده کشاورزان، روستائیان و عشایر، همه اعضای صندوق از کمک ۷۰ درصدی دولت بهره‌مند می‌شوند.

انتهای پیام/ 

جدیدترین‌ها