فیلم دوشنبه، 10 شهریور 1399 - 11:09

شهرداری نیازمند کسب درآمدهای پایدار است

سارا دشت‌گرد، عضو شورای شهر کرج با رادیو اینترنتی مدیریت شهری شهرداری کرج گفت وگو کرد.

جدیدترین‌ها