بورس جمعه، 26 اردیبهشت 1399 - 20:46

هشدار های یک جامعه‌شناس به تازه وارد‌های بورس

پيدا و پنهان جهش بورس از منظر جامعه شناسي اقتصادی، مروری تاريخی بر تجربه فراز و فرودهای بورسی در دهه های گذشته

در گفت و گوی " اكو ایران" با علی اصغر سعیدی، جامعه شناس مطرح شد
پیداا و پنهان جهش بورس از منظر جامعه شناسی اقتصادی - مروری تاریخی بر تجربه فراز و فرودهای بورسی در دهه های گذشته
- سنخ شناسی سهام داران بورس از منظر دهک های طبقاتی
-ماهیت بازار سرمایه پر كردن شكاف طبقاتی میان كارگران و سرمایه داران است
-تازه واردان باید فرهنگ مخاطره آمیز بورس را بیاموزند
-انتظار سود تضمین شده، بورس را به سرنوشت موسسات مالی اعتباری دچار می كند + به همراه نمایش مستندی كوتاه از قصه یک سرمایه گذاری

این گفت و گوی شنیدنی را از دست ندهید. برای تماشای نسخه کامل کافی است تا به بخش گفت و گو در وبسایت تلویزیون اینترنتی اکوایران مراجعه کنید.

جدیدترین‌ها