اجتماعی پنجشنبه، 16 مرداد 1399 - 20:30

جلسه کمیته گازرسانی با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته گازرسانی با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان البرز برگزار شد

جلسه کمیته گازرسانی با مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، هشتمین جلسه کمیته گازرسانی با حضور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز برگزار شد.

گزارش اکوالبرز به نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان البرز، هشتمین جلسه کمیته گاز رسانی با حضور مدیر عامل شرکت گاز استان البرز( حسین تقی نژاد)، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز و همکاران امور برنامه ریزی، مهندسی و بهره برداری در سالن جلسات این شرکت به منظور رفع موانع اجرایی گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح استان البرز برگزار شد.
در ابتدای این جلسه عملکرد پروژه های گازرسانی به صنایع استان البرز ارائه گردید و پس از بررسی وضعیت پروژه های در دست اقدام، مشکلات اجرایی در عملیات گاز رسانی مورد بحث قرار گرفت.
حسین تقی نژاد، مدیرعامل شرکت گاز استان البرز ضمن خوش آمدگویی به میهمانان خاطر نشان کرد: هدف ما صیانت ازمحیط زیست و کشاورزی است.
وی با بیان مشکلات اجرایی در عملیات گازرسانی اظهار داشت:در راستای صرفه جویی سوخت مایع و صیانت از محیط زیست اقدامات موثری توسط گاز البرز صورت گرفته است.
در ادامه این جلسه تصمیماتی در خصوص اعمال قطع سوخت صنایع گازدار و همچنین اولویت های گازرسانی اتخاذ گردید.

جدیدترین‌ها