فیلم چهارشنبه، 24 دی 1399 - 13:45

در اختتامیه جشنواره ملی امیرکبیر در استان البرز چه گذشت؟

مدیر دفتر تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی البرز گفت: با برگزاری جشنواره ملی امیرکبیر گام‌های ابتدایی برای خروج پایان نامه‌ها از قفسه کتابخانه‌ها و ورود آنها به بطن جامعه فراهم شده است.

ابوالحسن قاسم پور گفت: با کارفرما شدن رساله‌های دانشجویی به سمت پیوند هر چه بیشتر صنعت و دانشگاه پیش می رویم. بنامولایی رئیس پیشین اتاق بازرگانی استان البرز در ادامه صحبت های ابوالحسن قاسم پور گفت: برای توسعه کشور، ما باید صادرات-محور باشیم و بایستی برای خودمان وابسته های اقتصادی درست کنیم.

جدیدترین‌ها