فیلم پنجشنبه، 29 آبان 1399 - 15:32

علائم سرماخوردگی را به حساب کرونا بگذاريد

علائم سرماخوردگی را به حساب کرونا بگذاريد. نياز به آزمايش کرونا نيست.

جدیدترین‌ها