البرز پنجشنبه، 10 مهر 1399 - 12:44

در حوزه مدیریت توزیع برق غرب شهرستان كرج برگزار شد:

مانور جمع‌آوری انشعاب‌های برق غیر مجاز

مانور جمع‌آوری انشعاب‌های برق غیر مجاز

مانور جمع‌آوری انشعاب‌های برق غیر مجاز منطقه اتشگاه شهرک دانشگاه برگزار شد.

به گزارش اکو البرز؛ در این مانور، ۹۰ انشعاب غیر مجاز توسط همکاران مدیریت توزیع برق غرب شهرستان کرج جمع‌آوری شد.

شایان ذکر است مقدار ۴۹۰ متر کابل غیر مجاز از سر تیر نیز جمع‌آوری شد. 

انتهای پیام/