البرز پنجشنبه، 03 مهر 1399 - 09:56

افتتاح باجه دفتر خدمات الكترونيك قضايی در ندامتگاه مركزی كرج

افتتاح باجه دفتر خدمات الكترونيك قضايی در ندامتگاه مركزی كرج

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان البرز گفت: با پيگيری  كارشناسان معاونت آمار و فناوري اطلاعات دادگستری استان البرز و همكاری كارشناسان ندامتگاه مركزی كرج، اولين باجه دفتر خدمات الكترونيك قضايی در زندان مركزی كرج مستقر شد.

به گزارش اکو البرز؛ «مهدی شمسی» در افتتاحیه باجه دفتر خدمات قضايی بیان کرد: با توجه به نياز به شناسايی افراد در هنگام ارايه درخواست‌های قضايی به مانند شكوائيه، لايحه ، اظهارنامه به مراجع قضايی، ضعف بزرگی در اين سيستم به دليل عدم حضور زندانی در دفاتر خدمات قضايی وجود داشت كه با همت كارشناسان اين معاونت و همكاری مسئولين مربوطه در سازمان زندان‌های استان‌، باجه يكی از دفاتر خدمات قضايی در محل ندامتگاه مركزی كرج مستقر و به سامانه ثبت درخواست‌های قضايی متصل شد.

وی افزود: در اين باجه به مانند ساير باجه‌های مستقر در دفاتر خدمات الکترونيك قضايی، تمامی خدمات تعريف شده در اين دفاتر از جمله ثبت لوايح، تجديدنظرخواهی، اظهارنامه، دادخواست، شكوائيه به زندانيان ارايه می‌شود.