البرز یکشنبه، 30 شهریور 1399 - 18:49

سارا دشت گرد:

فعالیت سراهای محله نیازمند بازنگری اساسی است

 فعالیت سراهای محله نیازمند بازنگری اساسی است

عضو شورای اسلامی شهر کرج خواستار بازنگری چارچوب حرکت و عملکرد سراهای محله شد به نحوی که تقویت کننده مشارکت بیشتر شهروندان باشد.

به گزارش اکو البرز؛ «سارا دشت‌گرد» طی نطق پیش از دستور در دویست و یازدهمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج با اشاره به کارکرد سراهای محله اظهار داشت: سرای محلات مهمترین بستر تقویت و ترویج مشارکت و تعمیق مسئولیت‌پذیری شهروندان است، ولی متاسفانه به جای مدیریت آن توسط منتخبین و‌ معتمدین محلات، توسط سمن ها مدیریت می‌شود.

وی افزود: تاکنون به جای رویکردهای اجتماعی و مشارکتی بیشتر نگرش‌های آن جمع‌آوری هدایا و تمرکز بر کارهای خیریه بر سرای محلات حاکم بوده و از این ظرفیت اجتماعی استفاده بهینه‌ای نشده است و با روح و فلسفه سرای محلات فاصله دارد.

وی افزود: مدیریت شهری باید با استفاده از امکانات محلات، افزایش اعتماد و ارتباط متقابل بین شهرداری و ساکنین محلات را برجسته کند.

دشت‌گرد بر ضرورت احیای رویکرد محله محوری با هدف جلب مشارکت بیشتر شهروندان تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا از شهرداری درخواست دارم که ظرف مدت یک ماه از مدیریت سراهای محله بخواهند تا برنامه ۶ ماهه خود را تحویل شهرداری دهند تا با ارائه راهکار به منظور برون رفت از وضعیت موجود، سرای محلات هر چه بهتر و هدفمند مدیریت شوند.

عضو شورای اسلامی شهر کرج در پایان بیان کرد: پیشنهاد می‌دهیم که سراهای محله فعال و در افزایش مشارکت شهروندان موثر شوند. مثلا پیشنهاد می‌شود از این فضا برای زمینه‌های کارآفرینی به خصوص اشتغالزایی و فروش محصولات بانوان به صورت مجازی و غیر مجازی در بین خانوارهای بی بضاعت اقدام شود.